meta charset="UTF-8">

جامعه یاوری خراسان

در مجالی كه برايم باقيست باز همراه شما مدرسه ای می سازيم

گزارشی از دانش آموزان مناطق محروم

مدیر عامل جامعه یاوری خراسان گفت: این تشکل با هدف شناسایی، هدایت و حمایت از دانش‌آموزان بی بضاعت تشکیل شده است. دادور در گفت‌و گو با جامعه یاوری خراسان اظهار کرد: از ده رئیس آموزش و پرورش مناطق مجروم حومه مشهد دعوت کردیم و آنان دانش‌آموزان نیازمندی را که نیاز به حمایت داشتند

ادامه

فهرست نیکوکارترین کشورهای جهان به روایت گالوپ

ما ایرانی ها خود را مردم خیری می دانیم. اما واقعیت چیست؟ در میان بقیه مردم دنیا ما از نظر عرضه خدمات خیریه در کجا ایستاده ایم؟ از ابتدا شروع کنیم، کمک های خیریه چیست؟ همه ما به طور سنتی تصوری خاص از کمک های خیریه داریم که سال ها یا شاید قرن هاست در فرهنگ ما ریشه دارد.

ادامه

راهکارهای توانمندسازی فقرا

راهکارهای توانمندسازی فقرارابطه بین رشد اقتصادی و تغییر در وقوع فقر پیچیده و چندبعدی است. شناخت این رابطه و عوامل تعیین كننده و اساسی آن نكته كلیدی در صورت بندی راهبردهای موفق كاهش فقر است. اگر بتوان نشان داد كه رشد سریع اقتصادی در نتیجه تأثیر «نشت به پایین» همواره همراه با كاهش سریع فقر است،

ادامه

وقتي اشرف مخلوقات به بن بست زندگي مي رسد...

تا به حال فکر کرده اید که چه چیزی باعث مي شود انسانی که اشرف مخلوقات است، زندگی خود را در بن بستی ببیند که هیچ راهی را برای خروج از آن متصور نیست و بنابراین دست به خودکشی بزند؟ آمارهای تکان دهنده خودکشی در جهان تامل برانگیز است... طبق گزارش های سازمان بهداشت جهانی

ادامه

روشن دلاني كه دنياي هنر را دگرگون كردند

«روشن دل » واژه ای است كه امروز براي بسياري تنها در یک معلولیت خلاصه مي شود. معلولیتی که گاه با ترحم همراه است در این بین اما بودند آنهایی که این نقص عضو سدی برای پیشرفت و ترقي شان نشد و نبوغ آنها را حتی گاهی نمي توان جای دیگر پيدا كرد. سراغي گرفتيم از افراد مشهوری که در بسیاری از زمینه ها جهان را دگرگون کردند

ادامه
آرشیو آخرین اخبار