meta charset="UTF-8">

جامعه یاوری خراسان

در مجالی كه برايم باقيست باز همراه شما مدرسه ای می سازيم

در دومین سفر جامعه نیکوکاری ابرار به جنوب خراسان - //

توفیق در ایجاد فرهنگ کار جمعی، خودباوری و اتکا به خود از جمله اتفاقات خوب ** ادامه مطلب

 

 

تنظیم-ف-مصطفوی
غلامحسین شافعی: 
توفیق در ایجاد فرهنگ کار جمعی، خودباوری و اتکا به خود از جمله اتفاقات خوب در  روستای محمد آباد می باشد

در دومین سفر جامعه نیکوکاری ابرار به جنوب خراسان و در طی افتتاح جشنواره طرح توسعه پایدار روستای محمد آباد پسکوه قاین فرصتی پیش آمد تا با مهندس غلامحسین شافعی رییس هیات رئیسه جامعه یاوری خراسان گفتگویی داشته باشیم :

جناب مهندس شافعی هدف از تشکیل جامعه نیکوکاری ابرار چه بوده است؟
غرض از تاسیس جامعه نیکوکاری ابرار ایجاد یک کار متفاوت با سایر جامعه‌های نیکوکاری بوده و در این خصوص روی آن مطالعه و بررسی بسیار شده است.
ایجاد کارآفرینی و آموزش دو موضوع اساسی بوده که در دستور کار جامعه نیکوکاری ابرار قرار دارد همچنین بر روی موضوع توانمند سازی، بررسی و مطالعه شد و نهایتا این پیشنهاد مطرح گردید، تا ما با انجام یک سری اقدامات بتوانیم الگوی توسعه توانمند سازی روستایی را به کشور معرفی کنیم، این امر مورد تایید و در دستور کار قرار گرفت.
دلیل انتخاب روستای محمد آباد به عنوان پایلوت جه بود؟
من از گذشته با روستای محمد آباد آشنایی داشتم که این روستا از منطقه های بسیار محروم است به همین دلیل پیشنهاد کردم این الگو را از این روستای محروم حاشیه نشین کویر  شروع شود و چند سال پیش به همراه آقای دکتر نهاوندیان  این کار را در این روستا افتتاح کردیم. و در حال حاضر روستای محمد آباد به هیچ عنوان با قبل قابل مقایسه نیست همچنین توفیق در ایجاد فرهنگ کار جمعی، خودباوری و اتکا به خود از جمله اتفاقات خوب در این زمینه بود.
در ابتدا ما  افراد روستا را در قالب تعاونی ها دور هم جمع کردیم و به آنان چگونه گروهی کار کردن و همدلی و همکاری  را آموختیم. 
برای بانوان و آقایان یک تعاونی ایجاد کردیم و جهت سازماندهی آن هیات مدیره،  مدیر عامل و مسئول برای کارهای مختلف انتخاب کردیم این تعاونی ها دور هم جمع شدند وکار خود را شروع کردند که از جمله اقدامات انجام شده می تواند به این مورد اشاره کرد که تا قبلا در این روستا یک برگ سبز  یافت نمی شد، ولی در روز درخت کاری با مشارکت مردم درخت کاشته شد و ما برای حفظ این درختان جایزه تعیین کردیم .
خلاصه کلام ما به این امر اعتقاد داریم که با اعانه دادن کاری پیش نمی رود و ما در کارهای خود مردم را مشارکت دادیم بدین گونه که ما برای اجرای هر پروژه از آنان خواستیم مقداری از پول آن کار را بپردازند و ما نیز مقدار دیگر آن را پرداخت کردیم در واقع ما چیزی مجانی به این روستا تزریق نکرده و از آن نیز برحذر بودیم و این امر باعث شد روستای محمد اباد نسبت به سایر روستا ها متفاوت شود به طوری که جوانانی که از این روستا به شهر مهاجرت کردن اکنون دوباره به محمد آباد بر گردند.
برای نمونه شما در سطح کشور روستایی پیدا نخواهید کرد که مدیریت پسماند در آن اجرایی شده باشد در صورتی که طرح جمع آوری زباله و پسماند در روستای محمد آباد اجرا شده است. 
در تمام دنیا شرکت ها علاوه بر فعالیت های خود به مسئولیت های اجتماعی نیز می پردازند در واقع شرکت ها و بنگاهای اقتصادی باید در کنار کار خود یک هدف مهم چون توجه به مسئولیت های اجتماعی داشته باشند. 
برای مثل میزان سرمایه گذاری آقای بیل گیس در مسئولیت های اجتماعی یک رقم رویای است همچنین بوش آلمان 80 درصد از سهام خود را به مسئولیت های اجتماعی و کارهای نیکوکاری اختصاص داده است.
در گذشته نیز کارهای نیکوکاری نیز ترویج داشته اما شیوه آن اشتباه و به صورت سنتی بوده است. 
به نظرر من تهیه جهیزیه و توزیع غذا به  نیازمند امری اشتباه نیست ولی این روش مردم را توانمند نمی کند و برعکس دست نیاز آنان را نیز دراز تر خواهد کرد لذا هدف جامع ابرار تغییر روش های ستنی جامعه به روش های اصولی است.
جامعه نیکو کاری ابرار در چه استانهایی شعبه دارد؟
شعبه نیکوکاری ابرار در چند استان تاسیس شده است و انشالله  قرار  است که در هر 34 اتاق کشور شعبه ابرار گشایش یابد تا بتوانیم در استان ها به یک کار شبکه ای دست پیدا کنیم.

برای مشاهده هر عکس، بر روی آن کلیک نمایید.