meta charset="UTF-8">

جامعه یاوری خراسان

در مجالی كه برايم باقيست باز همراه شما مدرسه ای می سازيم

کتابخانه روستایی - 97/11/16

کتابخانه عمومی فرزانه جامع ...

 

کتابخانه عمومی فرزانه جامع در طرف در دو طبقه 150 متری در سال 1382 با هزینه خانم جامع و همکاری مردم ومدیریت جامعه یاوری احداث شده است. هم اکنون دختران و پسران و کهنسالان زیادی از مراجعان این کتابخانه هستند. و یکی از مراکز ارزنده و احترام انگیز همگان است.

برای مشاهده هر عکس، بر روی آن کلیک نمایید.