meta charset="UTF-8">

جامعه یاوری خراسان

در مجالی كه برايم باقيست باز همراه شما مدرسه ای می سازيم

مدرسه سازی - 17/11/97

مرکز آموزشی بامداد فردا

 

مرکز آموزشی بامداد فردا با 250 متر زیربنا و 150 نفر دانش آموز در زمینی به مساحت 1600 متر مربع از طرف دکتر توکلی نبیلی تامین هزینه شده و بوسیله جامعه یاوری مدیریت و اجرا شده است. روستای لوشاب تنها روستائی است که اهالی آن کوچ نکرده اند و 150 خانوار حاشیه شهر مشهد را هم جذب کرده اند و در آن بیکار وجود ندارد. این روستا شورایی بسیار فعال دارد . 

برای مشاهده هر عکس، بر روی آن کلیک نمایید.