meta charset="UTF-8">

جامعه یاوری خراسان

در مجالی كه برايم باقيست باز همراه شما مدرسه ای می سازيم

ساخت هنرستان فنی و حرفه‌ای برای زلزله زدگان غرب کشور توسط جامعه یاوری خراسان​ - 22/70/996

رئیس هیات مدیره جامعه یاوری خراسان گفت: این تشکل با همیاری و مشارکت فعالان اقتصادی و نیکوکاران برای زلزله زدگان کرمانشاه هنرستان فنی و حرفه‌ای می‌سازد.

 

ساخت هنرستان فنی و حرفه‌ای برای زلزله زدگان غرب کشور توسط جامعه یاوری خراسان

رئیس هیات مدیره جامعه یاوری خراسان گفت: این تشکل با همیاری و مشارکت فعالان اقتصادی و نیکوکاران برای زلزله زدگان کرمانشاه هنرستان فنی و حرفه‌ای می‌سازد.

غلامحسین شافعی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این هنرستان با توجه به نیاز جوانان این خطه به کار و اشتغال و برای آینده آنها ساخته می شود. 
وی اظهار کرد: ساخت هنرستان شبانه روزی غرب کشور در کرمانشاه با توجه به ضرورت و نیاز منطقه به مهارت آموزی جوانان، با استقبال اتاق بازرگانی این شهرستان هم مواجه شد. 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران ادامه داد: ساخت چنین هنرستانهایی توسط جامعه یاوری خراسان مسبوق به سابقه است و این تشکل در سال 85 هنرستان دارالفنون توس را در شهر زلزله زده بم با زیربنای تقریبی 3170 مترمربع در سه طبقه با 16 کلاس درس و گنجایش 480 هنرجو ساخت. 
وی گفت: علاوه بر آن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز کمک های خود به زلزله زدگان غرب کشور را در قالب جامعه ابرار ارسال داشته است. 
تشکل مردم نهاد 'جامعه یاوری' که اوایل دهه 60 توسط شادروان مجتبی کاشانی تاسیس شد تاکنون بیش از 800 واحد آموزشی برای دانش آموزان و هنرجویان در سراسر کشور ساخته است. 

ساخت هنرستان فنی و حرفه‌ای برای زلزله زدگان غرب کشور توسط جامعه یاوری خراسان

 

رئیس هیات مدیره جامعه یاوری خراسان گفت: این تشکل با همیاری و مشارکت فعالان اقتصادی و نیکوکاران برای زلزله زدگان کرمانشاه هنرستان فنی و حرفه‌ای می‌سازد.

غلامحسین شافعی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این هنرستان با توجه به نیاز جوانان این خطه به کار و اشتغال و برای آینده آنها ساخته می شود. 
وی اظهار کرد: ساخت هنرستان شبانه روزی غرب کشور در کرمانشاه با توجه به ضرورت و نیاز منطقه به مهارت آموزی جوانان، با استقبال اتاق بازرگانی این شهرستان هم مواجه شد. 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران ادامه داد: ساخت چنین هنرستانهایی توسط جامعه یاوری خراسان مسبوق به سابقه است و این تشکل در سال 85 هنرستان دارالفنون توس را در شهر زلزله زده بم با زیربنای تقریبی 3170 مترمربع در سه طبقه با 16 کلاس درس و گنجایش 480 هنرجو ساخت. 
وی گفت: علاوه بر آن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز کمک های خود به زلزله زدگان غرب کشور را در قالب جامعه ابرار ارسال داشته است. 
تشکل مردم نهاد 'جامعه یاوری' که اوایل دهه 60 توسط شادروان مجتبی کاشانی تاسیس شد تاکنون بیش از 800 واحد آموزشی برای دانش آموزان و هنرجویان در سراسر کشور ساخته است. 


برای مشاهده هر عکس، بر روی آن کلیک نمایید.