meta charset="UTF-8">

جامعه یاوری خراسان

در مجالی كه برايم باقيست باز همراه شما مدرسه ای می سازيم

مدرسه سازی - 97/11/17

هنرستان فنی و حرفه ای آریا و قمر رحمانی

هنرستان فنی و حرفه ای آریا و قمر رحمانی در تربت جام به مدیریت جامعه یاوری و هزینه خانم دکتر رحمانی در سال 1388 احداث و به دانش آموزان استثنائی تقدیم شد. این هنرستان در زمینی به مساحت تقریبی 1200 متر مربع و زیربنائی حدود 450 متر احداث و هم اکنون 120 نفر دانش آموز در آن  به تحصیل اشتغال دارند.

برای مشاهده هر عکس، بر روی آن کلیک نمایید.