meta charset="UTF-8">

جامعه یاوری خراسان

در مجالی كه برايم باقيست باز همراه شما مدرسه ای می سازيم

مدرسه سازی - 97/11/17

دبیرستان شبانه روزی نمونه صدیقه الزهرا

دبیرستان شبانه روزی نمونه صدیقه الزهرا که در زمینی به مساحت تقریبی 1000 متر مربع با زیربنایی 700 متر است از جمله پروژه های جامعه یاوری است که هزینه آن را آقای مهندس وجیهه الهی تامین کرده اند این مرکز که بیش از 70% نخبگان روستائی را با امتحان ورودی پذیرا شده یکی از واحدهای آموزشی است که همچون ستاره ای در بین دیگر واحدها می درخشد و از سال 1389 با 270 دانش آموز و حدود 400 میلیون تومان هزینه داشته است. 

برای مشاهده هر عکس، بر روی آن کلیک نمایید.