meta charset="UTF-8">

جامعه یاوری خراسان

در مجالی كه برايم باقيست باز همراه شما مدرسه ای می سازيم

اورژانس جاده ای - 97/11/17

اورژانس جاده ای عرب آباد

اورژانس جاده ای عرب آباد واقع در سه راهی طبس، بیرجند و کرمان با زیربنائی 100 متر مربع در سال 1386 به وسیله جامعه یاوری با هزینه زنده یاد علیرضا مصباح احداث گردید که تاکنون به همت کارکنان شریف و متخصص آن و بسیاری از مجروحین ناشی از تصادف را نجات داده است. این جاده به جاده مرگ مشهور است.

برای مشاهده هر عکس، بر روی آن کلیک نمایید.