meta charset="UTF-8">

جامعه یاوری خراسان

در مجالی كه برايم باقيست باز همراه شما مدرسه ای می سازيم

خانه بهداشت - 97/11/17

خانه بهداشت باغستان علیا

خانه بهداشت باغستان علیا در شهر فردوس در سال 1387 در قطعه زمینی به مساحت تقریبی هزار متر مربع با زیربنایی به مساحت 150 متر مربع به هزینه زنده یاد علیرضا مصباح و با برنامه ریزی جامعه یاوری خراسان احداث و اکنون بهره برداری می شود. این خانه بهداشت در حال حاضر ماهیانه 300 نفر مراجعه کننده دارد که پناهگاهی برای دردمندان آن منطقه بحساب می آید.

برای مشاهده هر عکس، بر روی آن کلیک نمایید.