meta charset="UTF-8">

جامعه یاوری خراسان

در مجالی كه برايم باقيست باز همراه شما مدرسه ای می سازيم

قالی بافی - 97/12/02

کارگاه قالیبافی عرب آباد

کارگاه قالیبافی عرب آباد واقع در بخش دیهوک طبس در سال 1387 در روستای عرب آباد احداث شده و به 27 دختر قالیباف اهدا گردیده است این دختران از چند روستای اطراف از خانه های تاریک غیربهداشتی به کارگاهی بهداشتی با نور کافی کوچ کرده اند. از اتفاقات جالب اینکه این دختران دم بخت پس از حضور در این کارگاه به علت کسب درآمد و اقتصاد بهتر و معاشرت با دیگران همگی به خانه بخت رفتند.

برای مشاهده هر عکس، بر روی آن کلیک نمایید.