meta charset="UTF-8">

جامعه یاوری خراسان

در مجالی كه برايم باقيست باز همراه شما مدرسه ای می سازيم

مدرسه سازی - 97/11/17

دارالفنون شماره 2

دبیرستان کار و دانش قاین که فعلا دانشجویان دانشکده فنی حرفه ای از آ ن استفاده میکنند از دیگر پروژه های ارزنده و شاخص این منطقه محروم است که در آبانماه 1385 بنام دارالفنون شماره 2 و با هزینه ای حدود 800 میلیون تومان ساخته شده که هزینه آن را آقای مهندس وجیه اللهی پرداخت نموده و با برنامه ریزی و اجرای جامعه یاوری به انجام رسیده است. در این واحد فنی کارگاههای ماشین و ساخت  کارگاه الکترونیک- کارگاه مخابرات  کارگاه ساخت تولید و کارگاه cnc و برش که بسیار پیشرفته است مورد استفاده 230 نفر دانشجو پسر می باشد این کارگاه هم اکنون با تولیدات ممتاز با ارگانها قرارداد دارد و اشتغال و درآمد را در این منطقه محروم را به ارمغان آورده است.

برای مشاهده هر عکس، بر روی آن کلیک نمایید.