می خواهم حامی تحصیلی باشم

روش حمایت  
 از آنجا که در روستاهای محروم همواره دانش آموزان مستعد و تیزهوشی حضور دارند که به دلیل کمبود بضاعت  مالی امکان تحصیلی نداشته و پس از طی چند مقطع تحصیلی ناچار به ترک تحصیل می‌گردند، جامعه یاوری خراسان با همکاری سازمان آموزش و پرورش خراسان این کودکان و نوجوانان را شناسایی کرده و پس از دریافت کارنامه تحصیلی ماهیانه با واریز مبلغ مشخصی اقدام به حمایت از آنها می کند حمایت بیشتر در دوره ابتدایی انجام می گردد و
علاقه‌مندان به حمایت از هر تعداد دانش آموز می‌توانند با دریافت کارنامه و نشانی آنها ماهیانه کمک های خود را به حساب جامعه یاوری واریز تا با نام خود آنها به حساب دانش‌آموز ارسال گردد 
چنانچه فرد به سن قانونی نرسیده باشد این مبلغ به حساب مادر دانش‌آموز واریز می گردد 
همچنین جامعه یاوری به طور مرتب کارنامه تحصیلی دانش‌آموزان را دریافت و بررسی می کند و چنانچه شخصی  با افت تحصیلی روبرو شود  به والدین وی تذکر داده می شود و در صورت تداوم این کمک‌ها به سایر دانش‌آموزان دیگر واگذار می گردد
همچنین کارنامه های دانش آموزان به درخواست حامیان برای آنها ارسال می گردد