اورژانس جاده ای

 

جامعه یاوری به برخی از مناطق که از درمانگاهها و بیمارستانها فاصله زیادی دارد و تصادفات خودروها جان بسیاری را می گیرد اندیشیده و پس از مکاتبه با اداره مربوطه تقاضای آمبولانس و پرسنل در برابر احداث محلی برای اسکان پرسنل و آمبولانس کار را آغاز می کند و نمونه اش در عرب آباد در سه راهی کرمان بهره برداری می گردد.

 

 

پروژه هاي اورژانس جاده ای جامعه ياوري خراسان

شماره طرح

نام طرح

نام منطقه

نام روستا

نام پروژه

نام باني

زيربنا

مبلغ سرمايه گذاري

( ريال )

تاريخ شروع

مراحل اجرايي

 

501

ساختمان اورژانس

چناران

سيدآباد

نیمه تمام

 

آقاي ميلاني زاده

108

000/000/180

آبان 85

معوق

 

502

اورژانس جاده اي

طبس

عرب آباد

محمد حسين عطاري مصباح

آقاي مصباح

100

000/000/300

ارديبهشت 86

 

اجرا شد

 

503

اورژانس جاده اي خونيك

قاين

خونيك

 

اورژانس جاده ای

 

مهندس شافعي

100

000/000/400

آبان 87

اجراشد